Sneen kommer, men hvem skal rydde vejen?

Inden for de seneste fem år har den danske vinter været præget af store mængder sne, som gør livet surt for mange trafikkanter. Børnene elsker det, muligheden for sneboldkampe, at kælke og bygge snemænd. Trafikkanterne? Ja, det elsker den knap så meget. Jovist er det hyggeligt med hvid december og naturligvis hvid jul, men når først julen er ovre, så bør sneen gerne følge med væk igen, og ikke blive hængene til langt ind i marts måned, ja næsten helt hen i midten af april!

Problemerne opstår mange steder. For villavejene bliver ikke ryddet så godt, som trafikkanterne ønsker det, men kommunernes budgetter er sjældent store nok til at betale for snerydning i så lang tid, og slet ikke indtil april måned. For Vejgaard er det et særdeles stort problem, i og med der er mange trafikkanter, store hovedveje, som forbinder støre dele af Nordjylland, og fordi Aalborg er en cykelby, og mange af byens borgere benytter cyklen dagligt. Derfor er det en forhindring for rigtig mange borgere at komme frem til arbejde, skole og andre destinationer, når mange af vejene er fyldt med sne, cykelstierne er helt væk og kommunen ikke kan rydde vejene.

Hvorfor kan kommunen så ikke rydde vejene, når det nu er dem, som skal stå for det, i hvert fald på alle det offentlige veje, hvilke udgør langt de fleste på landsplan? For Nørresundby og Aalborg drejer det sig om, at kommunen de seneste år ikke har været parate til den tidlige og hårde vinter. Derfor når sneen at falde i et tykt lag, før de første veje bliver ryddet, og hvis det så fortsætter med at sne, så ryddes vejene slet ikke, da dette vil være spildt arbejde igen efter få timer.

I et forsøg på at løse dette problem, har man i Aalborg Kommune valgt at inddele vejene i kategorier, alt efter hvor vigtige de er i et større perspektiv. Derfor forsøger man at rydde alle store hovedveje så godt som muligt.