IT løsninger til projekstyring

IT løsninger til Projektstyring

IT løsninger til Projektstyring | Mange projekter fejler desværre, og enkelte projekter kører helt af sporet og ender med ringe eller i værste fald ubrugelige resultater på grund af mangelfuld projektstyring – ofte med økonomiske konsekvenser til følge for de involverede parter. Trods det, at en del projektledere gør brug af projektplaner, budgetter og tidslinjer, så er den gennemgående fællesnævner, at det er vanskeligt for projektlederne at forudse alle processer og ressourcer i planlægningen. Dette efterlader huller i projektplanen, og den mangelfulde projektstyring har den konsekvens, at de forskellige aktiviteter ikke kan sammenkobles til sidst.

Derfor ender det alt for mange gange med, at et projekt ikke leverer de ventede slutresultater, at budgettet og tidsplanen skrider, og at det derfor er svært at bevare overblikket, øge effektiviteten og helt overordnet holde styr på projektet. Det er her en IT-løsning til projektstyring helt sikkert kan hjælpe.

Inventech udvikler branchespecifikke applikationer og software til projektstyring, der sikrer, at projektlederen konstant har de fulde overblik over projektets, lige fra rentabilitetsberegning til fakturering af projektet, herunder også processer, ressourcer. Løsningerne er bygget på baseret på SharePoint fra Microsoft, som er skalérbar og kan udvikles efter virksomhedens behov. En løsning til projektstyring er ideel for virksomheder, der typisk leder store og komplekse projekter, hvor der er mange interessenter.

Opnå følgende fordele med et projektstyringsprogram:

  • Med projektstyring undgår du langvarige tidskrævende arbejdsgange i administrationen og får fuld udnyttelse af alle ressourcer
  • Med projektstyring undgår du svigtende indtjening på grund af manglende styringsværktøjer
  • Med projektstyring undgår du svigtende indtjening som følge af manglende overblik på ledelsesniveau
  • Med projektstyring undgår du omstændelig og tidskrævende registrering af timer og materialer på den enkelte sag
  • Med projektstyring bliver du advaret om mulige risici i projektet
  • Projektstyring kan tilpasses din branche og din virksomheds specifikke behov

Har du spørgsmål til IT-løsninger, applikationer og software til projekstyring, så kontakt Inventech, de vil kunne hjælpe dig med udfordringerne.