Interessentskabskontrakt – Hvad, hvorfor og hvordan?

Hvad er en interessentskabskontrakt?  

En interessentskabskontrakt regulerer og definerer samarbejdet i et interessentskab juridisk. Et interessentskab kan på mange måder sammenlignes med en enkeltmandsvirksomhed, men en af de store forskelle er, at der det kun kan være en enkelt ejer i enkeltmandsvirksomhed, består et interessentskab af flere ejere der er samarbejdspartnere. Det disse to former for virksomheder har til fælles, er dog at man i begge tilfælde hæfter med sin privatøkonomi. Hvem der eventuelt hæfter for hvad, er blandt andet noget af det man definerer i en interessentskabskontrakt.  

En interessentskabskontrakt er altså helt grundlæggende for at definere spillereglerne for jeres samarbejde og for virksomheden som helhed. Det er nemlig sådan, at et interessentskab ikke er omfattet af selskabsloven, og man er derfor selv fri til at aftale hvordan selskabet skal drives, det der kaldes aftalefrihed. Dette regulerer man bedst gennem en interessentskabskontrakt.  

Hvorfor skal man have en interessentskabskontrakt? 

Det er helt relevant at have en interessentskabskontrakt for at undgå potentielle konflikter i jeres virksomhed og med jeres samarbejde. Dette gør man bedst ved at lave en juridisk aftale, så man er helt sikker på hvordan ting skal håndteres i henhold til kontrakten. En kontrakt er derfor med til at sikre at man har det bedste mulige samarbejde, og derfor er det også noget der er smart at udarbejde mens man er venner. Det er nemlig en god ide at regulere hvordan det foregår hvis en ejer vil træde ud af interessentskabet, i kontrakten.  

Der er altså flere fordele ved at udarbejde en reel kontrakt, og det er et grundlag både for god kommunikation og for at forventningsafstemme. Når man får lavet en interessentskabskontrakt, får man samtidigt afdækket potentielle juridiske konflikter og faldgruber.  

Hvordan udarbejde en interessentskabskontrakt?  

En interessentskabskontrakt er noget man får udarbejdet i samarbejde med en advokat der har juridisk kompetence i at udarbejde denne form for kontrakt. Der er forskellige priser for udarbejdelse, men man kan generelt sige at prisen for denne form for ydelse, ligger omkring 4500 kr. Man er fri til at definere punkterne i kontrakten efter behov, men der er nogle ting der burde defineres gennem kontrakten, som for eksempel hvad er sker hvis samarbejdet skal ophøre og hvordan overskud og underskud skal fordeles mellem partnerne.  

Få udarbejdet en interessentskabskontrakt i samarbejde med en advokat og læg det bedste mulige grundlag for et godt samarbejde i din virksomhed. Det er til det bedste for alle og sikrer at man beholder den gode tone, selv hvis der skulle opstå en konflikt i fremtiden.