Hilfr.dk er en ny online deleøkonomisk platform for privat rengøring

Hilfr.dk er en ny dansk online deleøkonomisk platform for privat rengøring der simpelt og effektivt forbinder folk der ønsker rengøring med folk der ønsker at tjene lidt ekstra ved at tilbyde rengøring.

Hilfr ønsker at skabe et mere socialt ansvarligt marked for privat rengøring, da dette marked desværre i høj grad er præget af besværlige traditionelle rengøringsfirmaer eller sort rengøring. Hilfr er ikke deleøkonomi i den traditionelle forstand men i stedet social ansvarlig platformsøkonomi. Dette kommer sig af at Hilfr ønsker at behandle rengøringsfolk bedre så de behandler kunder bedre. Man kan sige at i deleøkonomi 1.0 med dominerende platforme som bl.a. Uber har der primært været fokuseret på at udarbejde fordelagtige initiativer for køberen af tjenesten, hvor udbyderen er desværre er blevet glemt lidt. Dette ønsker Hilfr at lave om på og derfor kalder vi det social ansvarlig platformsøkonomi, hvor der fokuseres på at skabe gode vilkår for udbyderen af rengøring. Dette indebærer en løn som de rent faktisk kan leve af og derudover har Hilfr indført et såkaldt ‘velfærdstillæg’ på 20 kr. pr arbejdede time, hvilket er skabt for at kompensere for at deltagere i platformsøkonomi ikke har de samme økonomiske og sociale goder som en ansat.

Vi håber at vi vil se mange flere platforme som vores i fremtiden som både omfavner smart og effektiv teknologi og samtidig respekterer den danske model. Vi er altid interesserede i at tale med andre iværksættere der står og tænker på at skabe en deleøkonomisk platform så vi kan dele erfaringer og ideer. Hilfr kan træffes på info@hilfr.dk 🙂

Skriv en kommentar