Den nationale transport i Danmark vokser: Hvordan kan logistikken optimeres?

Vi lever i en globaliseret verden. Internethandel er blevet en af de vigtigste omsætningskanaler i den moderne virksomhed. I 2015 har mere end 3,4 mio. danskere købt varer eller tjenester på nettet – knap 100.000 flere end for et år siden. Vi køber biletter til biffen, overnatninger i forbindelse med rejser eller tøj. E-handel er blevet en lukrativ forretning for danske virksomheder. Dermed vokser den nationale og internationale transport af varer fra år til år.

Den voksende transportbranche bliver derudover mere og mere innovativ. Selvkørende lastbiler eller droner der leverer breve og pakker, er ikke længere science fiction. Men hvordan leveres varer i Danmark i dag? Hvilken indflydelse har den hastige udvikling på den danske transportbranche? Og hvordan kan transport og logistik optimeres?

I denne artikel belyser vi betydningen af de forskellige transportformer, til virksomheder i Danmark.

Lastvogne

Fremtidens transport er en væsentlig del af transportrådgivning i logistikbranchen. Den rasante vækst af e-handel og globalisering har en stor indfydelse på hvordan vores varer transporteres. Der er ingen tvivl om, at Danmarks motorveje allerede er fyldt med biler og lastvogne. I 2015 var der 2,466 mio. personbiler registreret i Danmark. For 50 år siden var der omkring 800.000 (kilde: www.dst.dk). Samtidlig stiger antallet af vejgodstransport.

De danske lastbiler har transporteret mere end 170 mio ton af gods i 2016. Dermed udgør lastbiler eller vejgodstransport i Danmark omkring 63% af det samlede transportarbejde. Lastvognstraffiken er derved den vigtigste transportkanal for danske virskomheder. Ved hjælp af logistik- og transportoptimering kunne antallet af tomkørelser sænkes. I 2007 var 28 pct. af de danske lastbilture tomkørsel. I dag kører kun 21 pct. af alle lastvogne uden gods – gode nyheder for miljøet. Derfor vil vejgodstransport forsat være en vigtig komponent for fremtidens transport, og vil sikre ekistensen af de danske fragtfirmaer.

Jernbane
Den nationale transport på skinner er steget 6 pct. siden 2014. De danske firmaer sender mere og mere gods med jernbanen, som håndterer omkring 3 pct. af det samlede transportabejde i Danmark. Derfor kan jernbanen som transportform have en voksnende betydning for logistikbranchen og transportrådgiverne. Circa 82% af godstransport på danske skinner er dog kun transit gennem Danmark.

Færge
I hele 2015 medbragte færgerne omkring 16 mio ton indenlandsk gods og mere end 65 mio ton udenlandsk gods til Danmark. Det er en stigning af på circa 10 % i forhold til 2014. Ved siden af vejgodstransport og jernbanetransport, er søfragt en af de vigtigste transportformer i Danmark.

Staistikken viser: Transport spiller en væsentlig fremtidsrolle for internationale og danske virksomheder. Besparelse af transportomkostninger er nok et af de vigtigste emner til store koncerner i fremtiden. Uanset om man har transport via tog, lastbil eller fly, kan effektiviseringer i forhold til transportoptimering have en stor effekt på regnskabet. Omkostningsreduktioner, kvalitet i transporten og processoptimering er væsentlige elementer til at fremtidssikre transportstrategier til erhverv. Nye transportudfordringer øger konstant kravene til transportrådgivere, for at sikre at kunderne får den bedst mulige transportoptimering.

Hvordan kan en transportoptimeringsprocess sættes op?

Det kan betale sig for store virksomheder med store transportomkostninger at få hjælp fra en transportrådgiver. En kompetent og seriøs samarbejdspartner er i stand til at sænke omkostningerne med omkring 10-20%. Deres strategier baseres normalt på et effektivt projektforløb bestående af 5 trin:

 • Preanalyse
  Dette er grundlaget til successen af hele optimeringsprocessen. I denne fase får rådgiveren det første overblik over logistikomkostningerne og optimeringspotentialet. Samtidig skabes en tidsplan med milepæle, samt konkrete mål for projektet.
 • Analyse og koncept
  Bagefter begynder rådgiveren at samle de nødvendige data ved hjælp af fx interviews. Opgaven præciseres i denne fase.
 • Udbudsfase
  Når den nødvendige data er indsamlet, består den næste fase af udarbejdelse af specifikke optimeringsstrategier. Sammen med kunden etableres rammeaftaler og den bedste løsning.
 • Implementering
  Så snart den nye optimeringsstrategi er klar implementeres handleplanen i virksomheden.
 • Evaluering
  Hele projektforløbet afsluttes med en evalueringsrapport med status over besparelser, opnåede resultater og fremtidsopgaver.

Skriv en kommentar