Brugerbetingelser

Bruger betingelser for Punkta.dk:

Når du opretter dig på PunktaA.dk godkender du at:
• Tekst og billeder er unikke, ejes af dig og er ikke brugt andre steder.
• Indhold skrives i et sobert sprog og ikke er stødende.
• Indlæg skal fylde min. 100 ord og max 2-3 links.

Affiliate links er ikke tilladt og vil medføre en advarsel og i sidste ende bortvisning. Dette gør vi for at sikre kvaliteten at indholdet på PunktA.dk

Hvis indlæget har karakter af udelukkende at skulle sælge et produkt, en service eller andet, vil forfatteren blive kontaktet og bedt om at omskrive indlæget. Sker dette ikke vil indlæget blive fjernet.

PunktA.dk skal i det følgende forstås som både hjemmesiden og den til enhver tid ejer af hjemmesiden, både i personligt- og virksomhedsregi.

Ejendomsretten:
PunktA.dk har brugsretten samt ejendomsretten til alt indhold på siden, herunder også indlæg skrevet af brugere. PunktA.dk stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes.

Brugere må under ingen omstændigheder kopiere eller på anden måde offentliggøre andre brugeres beskyttede værker på PunktA.dk

Brugeransvarlighed:
PunktA.dk har ikke ansvaret for brugernes anvendelse af siden, tekster mv. som brugeren poster på siden. PunktA.dk forbeholder sig dog retten til at ændre i brugerens tekster, billeder, links mv., inden for rimelighedens grænser.

PunktA.dk kan ikke gøres ansvarlige for brugernes private holdninger og synspunkter. Disse kan dermed ikke sidestilles med PunktA.dk’s egne synspunkter. Desuden fraskriver PunktA.dk sig enhver følgeskade som er fremkommet ved enhver brug af hjemmesiden eller ved at handle med tillid til andre brugeres tekster eller links. Anvendelse af PunktA.dk sker således for brugerens eget ansvar og for egen risiko.

Privatlivserklæring:
Oplysninger givet til PunktA.dk bliver på intet tidspunkt videregivet til 3. part uden forudgående aftale. PunktA.dk forbeholder sig dog retten til at anvende disse oplysninger i forbindelse med driften af hjemmesiden.

Opsigelse:
PunktA.dk forbeholder sig retten til at opsige samarbejdet med en bruger såfremt denne misligholder betingelserne, også uden forudgående advarsel. PunktA.dk forbeholder sig desuden brugsrettigheden til indholdet på brugerens side, efter opsigelse.
Ønsker du derimod selv at opsige din bruger skal du skrive en mail til info@punkta.dk

Kontakt:
Brugeren godkender at PunktA.dk må tage kontakt pr. mail med informationer om PunktA.dk eller direkte henvendelse ved eventuelle problemstillinger.

Skriv en kommentar