Småbørn, stress og kortisol forvirringen breder sig

Endnu en gang har en undersøgelse om småbørns stressniveau fundet vej til de danske medier. Denne gang er det småbørnsforsker Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet, der har målt niveauet af stresshormonet kortisol i hårprøver fra 703 0-3-årige institutionsbørn og hjemmepassede og måske overraskende finder, at børnenes stressniveau ikke afhænger af pasningstype. Af en række registrerede faktorer viser der sig kun at være to, der har signifikant betydning for det målte kortisolniveau: barnets alder og om barnet har været udsat for en såkaldt alvorlig hændelse, defineret som skilsmisse, alvorlig sygdom eller dødsfald i familie eller nærmiljø.

Læs mere